Msze Święte

Msze św. w niedziele i święta:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 18.00
W okresie wakacyjnym:
godz. 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00

Msze św. w dzień powszedni:
godz. 6.30, 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)
w okresie wakacyjnym: godz. 7.00 i 18.00
(dodatkowo wtorek, piątek i sobota - godz. 9.00)
szczegółowy opis nabożeństw

Niedziela Powołań Kapłańskich

W niedzielę 17 listopada br., przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej Niedzielę Powołań Kapłańskich. Gościliśmy przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: Ojca Duchownego kleryków, ks. Wojciecha Kruszewskiego, diakona Piotra i kleryka Bartosza.

Wraz z nimi modliliśmy się o nowe i święte powołania do służby kapłańskiej i zakonnej z naszej parafii, było to również niezwykła okazja, aby zapoznać się ze świadectwami powołania alumnów płockiego seminarium oraz z życiem tej przygotowującej do kapłaństwa uczelni. Klerycy spotkali się również z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do Pierwszej i Generalnej Komunii św. Jesteśmy wdzięczni za ich obecność, a wszystkich parafianom za modlitwę i finansowe wsparcie na rzecz Seminarium w Płocku. 

 Spoglądając na rys historyczny tej diecezjalnej akcji na uwagę zasługuje biskup płocki Tadeusz Paweł Zakrzewski, który w 400-lecie urodzin św. Stanisława Kostki ustanowił „Diecezjalne Dzieło Powołań Kapłańskich pw. św. Stanisława Kostki przy kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku”. Jeden z zapisów w statucie tego dzieła polecał, aby „odtąd co rok w każdej parafii naszej diecezji jedna z niedziel w miesiącu wrześniu była niedzielą powołań kapłańskich w parafii”. Bp Zakrzewski zaznaczył także, że celem tego dnia miała być zachęta do modlitwy nie tylko o powołania, ale także o „świętość kapłanów i tych, którzy się do kapłaństwa w seminarium gotują”. 

Ówczesny rektor seminarium, ks. dr Wacław Jezusek, pisał w „Miesięczniku Pasterskim Płockim” z 1951 r., że „akcja znalazła miły oddźwięk i chętne przyjęcie wśród księży i wiernych, którzy z dużym zaciekawieniem słuchają kazań wygłaszanych na temat kapłaństwa przez alumnów starszych kursów, którzy wraz z rektorem, profesorem lub prokuratorem seminarium [księdzem odpowiedzialnym za sprawy ekonomiczne] biorą udział w tych Dniach na parafii jako asysta w uroczystej Sumie i jako kaznodzieje”. Doskonalenie kunsztu kaznodziejskiego przez „starszych alumnów” i „bezpośrednie zetknięcie z pracą duszpasterską proboszcza na parafii” bardzo cieszyło Księdza Rektora.

Dziś do wybranych w danym roku parafii wyjeżdża tzw. grupa powołaniowa złożona zazwyczaj z dwóch lub trzech kleryków, którymi opiekuje się ksiądz profesor - wykładowca w seminarium, bądź ojcem duchowny. Zadaniem takiej grupy jest przede wszystkim głoszenie Ewangelii. Klerycy prowadzą w parafii spotkania z różnymi grupami. Tematyka spotkań dotyczy zazwyczaj powołania, rozbudzania wrażliwości na Boży głos w sercu młodego człowieka, życia w seminarium, modlitwy za pomocą Pisma Świętego czy też współczesnych problemów Kościoła. Klerycy głoszą tzw. kazania powołaniowe, w których często opowiadają o swojej drodze do kapłaństwa. Przygotowują oprawę liturgiczną Mszy św., komentarze, wezwania modlitwy powszechnej, śpiewają psalm, rozdają Ciało Pańskie. 

Podstawowym celem tych wyjazdów jest modlitwa o liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego; modlitwa, która pozwala odkrywać młodym ludziom Chrystusowe wezwanie „Pójdź za Mną”. Ważną sprawą jest także budzenie w spotykanych ludziach wierzących świadomości wybrania ich do wielkiej przygody z Bogiem, jaką jest chrześcijaństwo. Klerycy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem Boga, opowiadają o swojej pozytywnej odpowiedzi na usłyszany głos Bożego wezwania. 

 

Kontakt

Bazylika Pułtuska
Parafia Św. Mateusza

ul. Marii Konopnickiej 1
06-100 Pułtusk
Polska

Kancelaria Parafii św. Mateusza
tel: (023) 692 02 82 wew. 213
Czynna:
pn.-so. 10.00-12.00 i 16.00 - 18.00